Allianz Groen Rente Fonds u.
Fonds Laatste
transactie-
koers
Laatste
transactie-
datum
Vorige
transactie-
koers
Verschil t.o.v.
vorige koers
Allianz Groen Rente Fonds u. 39.31 - 39.30 0.03%
3/28/2015 12:00 PM Bron:vwd group. De koersinfo wordt met een vertraging van 15 minuten getoond.
Doelstelling
Het Allianz Holland Groen Rente Fonds is een onderdeel van de beleggingsmogelijkheden van Allianz Nederland Levensverzekering. De portefeuille van het fonds omvat voornamelijk obligaties en aandelen en richt zich op milieuvriendelijke en maatschappijvernieuwende beleggingen.
Fondsprestaties
Koersgrafiek
3 maanden 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Prestaties
Rendementen**
1week -0.63
1 maand 1.16
3 maanden 6.56
1 jaar 18.46
2 jaar 12.80
3 jaar 11.72
5 jaar 8.95
Volatiliteit**
1 jaar 3.88
3 jaar 4.32
Sharpe ratio**
1 jaar 4.73
3 jaar 2.56
* Gemiddeld per jaar, op basis van
samengestelde interest.
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering
3/28/2015 Bron:
Portefeuilleverdeling & grootste belangen
Geografische verdeling in%
Europa75.0
Wereldwijd25.0
Participaties in%
Niet beschikbaar100.0
Fondskarakteristieken
Fondsvermogen: -
Valuta: EUR
Opstartdatum: 10/31/1990
Juridische aard: Beleggingsmaatschappij open-end naar Nederlands recht
Dividend: -
Beheerskosten (%): 0.86 %
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde:
  Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde:
Instap-, uitstap- en switchkosten: -
Fondsmanager: Allianz

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor deze producten zijn financiƫle bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en risico's. Voor alle beleggingsfondsen is het prospectus verkrijgbaar ten kantore van het betreffende beleggingsfonds.